Bài 3 trang 154 sgk đại số 10


Bài 3. Rút gọn các biểu thức

Bài 3. Rút gọn các biểu thức

a) sin(a + b) + sin( - a)sin(-b).

b) cos( + a)cos( - a) +  sin2a

c) cos( - a)sin( - b) - sin(a - b)

Hướng dẫn giải:

a) sin(a + b) + sin( - a)sin(-b) = sinacosb + cosasinb - cosasinb = sinacosb

b) cos( + a)cos( - a) +  sin2a

cos2a + (1 - cos2a) =  cos2a

c) cos( - a)sin( - b) - sin(a - b) = sinacosb - sinacosb + sinbcosa

                                                   = sinbcosa

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan