Bài 3 trang 153 sgk toán 5 ôn tập đo độ dài tiếp theo

Bình chọn:
3.9 trên 110 phiếu

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 0,5m = ...cm   ;

b) 0,075km = ...m;

c) 0,0064kg = ...g;

d) 0,08 tấn = ...kg.

Bài giải:

a) 0,5m = 50cm   ;

b) 0,075km = 75m;

c) 0,0064kg = 64g;

d) 0,08 tấn = 80kg.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan