Bài 3 trang 15 sgk Vật lí 10


3. Tốc độ trung bình là gì?

3. Tốc độ trung bình là gì?

Trả lời:

Tốc độ trung bình cho biết mức độ nhanh chậm của chuyển động.

Công thức: vtb = s/t

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu