Bài 3 trang 149 sgk toán 5


Quy đồng mẫu số các phân số.

Quy đồng mẫu số các phân số:

a)  và 

b)  và 

c)  và 

Bài giải:

a)   =  = 

 =  = 

b)  =  = 

 giữ nguyên;

c)  =  = ;

 =  = ;

 =  = ;

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan