Bài 3 trang 148 sgk đại số 10


Bài 3. Cho 0 < α < . Xác định dấu của các giá trị lượng giác < π/2.

Bài 3. Cho 0 < α < . Xác định dấu của các giá trị lượng giác

a) sin(α - π);                 b) cos( - α)

c) tan(α + π);                d) cot(α + )

Hướng dẫn giải:

Với 0 < α < :

a) sin(α - π) < 0;              b) cos( - α) < 0;

c) tan(α + π) > 0;             d) cot(α + ) < 0

       

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu