Bài 3 trang 145 sgk hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

Trình bày phương pháp hóa học:

Trình bày phương pháp hóa học:

a) Phân biệt axetilen với etilen

b) Phân biệt ba bình không dán nhãn chứa mỗi khí không màu sau: metan, etilen, axetilen

Giải:

a) Dẫn mẫu thử qua dung dịch AgNO3/NH3 mẫu tạo kết tủa vàng là C2H2 còn lại là C2H4

b) Dẫn mỗi mẫu thử qua dung dịch AgNO3/NH3 mẫu tạo kết tủa vàng là C2H2. Hai mẫu còn lại dẫn qua nước brom, mẫu làm mất màu nước brom là C2H4 còn lại là CH4


Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan