Bài 3 trang 143 sgk hóa học 9

Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Axit axetic có tính axit vì trong phân tử a) có hai nguyên tử b) có nhóm-OH

Axitaxxetic có tính axit vì trong phân tử 

a) Có 2 nguyên tử 

b) Có nhóm -OH 

c) Có nhóm -OH và =C=O

d) có nhóm -OH kết hợp với nhóm =C=O tạo thành nhốm O=C-OH

 TRả lời . 

Câu d đúng vì trong phân tử axit axetic có nhóm -COOH

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan