Bài 3 trang 141 sgk toán 5


Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 20 phút với vận tốc 42km/giờ.

Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 20 phút với vận tốc 42km/giờ, đến B lúc 11 giờ. Tính độ dài quãng đường AB.

Bài giải:

Thời gian đi của xe máy là: 

11 giờ - 8 giờ 20 phút = 2 giờ 40 phút

2 giờ 40 phút =  giờ.

Độ dài quãng đường AB là : 42 x  = 112 (km)

Đáp số: 112km.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan