Bài 3 trang 141 sgk toán 5


Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 20 phút với vận tốc 42km/giờ.

Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 20 phút với vận tốc 42km/giờ, đến B lúc 11 giờ. Tính độ dài quãng đường AB.

Bài giải:

Thời gian đi của xe máy là: 

11 giờ - 8 giờ 20 phút = 2 giờ 40 phút

2 giờ 40 phút = \(\frac{8}{3}\) giờ.

Độ dài quãng đường AB là : 42 x \(\frac{8}{3}\) = 112 (km)

Đáp số: 112km.