Bài 3 trang 140 sgk toán 5 luyện tập


Quãng đường AB dài 25km.

Quãng đường AB dài 25km. Trên đường đi từ A đến B, một người đi bộ 5km rồi tiếp tục đi ô tô trong nửa giờ thì đến B. Tính vận tốc của ô tô.

Bài giải:

Ta có: nửa giờ hay  giờ hay 0,5 giờ.

Quãng đường đi bằng ô tô là: 25 - 5 = 20 (km)

Vận tốc của ô tô là: 20 : 0,5 = 40 (km/giờ)

(hau 20 :  = 40 (km/giờ).

Đáp số : 40km/giờ.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan