Bài 3 trang 139 sgk toán 5


Một người chạy được 400m trong 1 phút 20 giây.

Một người chạy được 400m trong 1 phút 20 giây. Tính vận tốc chạy của người đó với đơn vị đo là m/giây.

Bài giải: 

1 phút 20 giây = 80 giây.

Vận tốc chạy của người đó là: 400 : 8 = 5 (m/giây)

Đáp số: 5m/giây.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay