Bài 3 trang 139 sgk toán 5


Một người chạy được 400m trong 1 phút 20 giây.

Một người chạy được 400m trong 1 phút 20 giây. Tính vận tốc chạy của người đó với đơn vị đo là m/giây.

Bài giải: 

1 phút 20 giây = 80 giây.

Vận tốc chạy của người đó là: 400 : 8 = 5 (m/giây)

Đáp số: 5m/giây.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan