Bài 3 trang 138 sgk toán 5 luyện tập chung

Bình chọn:
4.2 trên 107 phiếu

Hương và Hồng hẹn gặp nhau lúc 10 giờ 40 phút sáng.

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Hương và Hồng hẹn gặp nhau lúc 10 giờ 40 phút sáng. Hương đến chỗ hẹn lúc 10 giờ 20 phút còn Hồng lại đến muộn mất 15 phút. Hỏi Hương phải đợi Hồng trong bao nhiêu lần ?

A. 20 phút         B. 35 phút            C.55 phút              D. 1 giờ 20 phút

Bài giải:

Khoanh vào chữ B.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan