Bài 3 - Trang 138 - SGK Hóa Học 10

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất các chất phản ứng ?

3. Cho phản ứng hóa học :

H2S + 4Cl2 + 4H2O   ->    H2SO4   + 8HCl

Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất các chất phản ứng ?

A. H2S là chất oxi hóa, Cl2 là chất khử.

B. H2S là chất khử, H2O là chất oxi hóa.

C. Cl2 là chất oxi hóa, H2O là chất khử.

D. Cl2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử.

Trả lời.

Đáp án D.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan