Bài 3 - Trang 138 - SGK Hóa Học 10


Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất các chất phản ứng ?

3. Cho phản ứng hóa học :

H2S + 4Cl2 + 4H2O   ->    H2SO4   + 8HCl

Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất các chất phản ứng ?

A. H2S là chất oxi hóa, Cl2 là chất khử.

B. H2S là chất khử, H2O là chất oxi hóa.

C. Cl2 là chất oxi hóa, H2O là chất khử.

D. Cl2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử.

Trả lời.

Đáp án D.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu