Bài 3 trang 134 sgk toán 5


Tính: a) 4 năm 3 tháng - 2 năm 8 tháng.

Tính:

a) 4 năm 3 tháng - 2 năm 8 tháng;

b) 15 ngày 6 giờ - 10 ngày 12 giờ;

c) 13 giờ 23 phút - 5 giờ 45 phút;

Bài giải:

a) 4 năm 3 tháng - 2 năm 8 tháng = 1 năm 7 tháng.

b) 15 ngày 6 giờ - 10 ngày 12 giờ = 4 ngày 18 giờ.

c) 13 giờ 23 phút - 5 giờ 45 phút = 7 giờ 38 phút.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan