Bài 3 trang 134 sgk toán 5

Bình chọn:
4.3 trên 144 phiếu

Tính: a) 4 năm 3 tháng - 2 năm 8 tháng.

Tính:

a) 4 năm 3 tháng - 2 năm 8 tháng;

b) 15 ngày 6 giờ - 10 ngày 12 giờ;

c) 13 giờ 23 phút - 5 giờ 45 phút;

Bài giải:

a) 4 năm 3 tháng - 2 năm 8 tháng = 1 năm 7 tháng.

b) 15 ngày 6 giờ - 10 ngày 12 giờ = 4 ngày 18 giờ.

c) 13 giờ 23 phút - 5 giờ 45 phút = 7 giờ 38 phút.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan