Bài 3 trang 133 sgk toán 5


Một người đi từ A lúc 6 giờ 45 phút và đến B lúc 8 giờ 30 phút.

Một người đi từ A lúc 6 giờ 45 phút và đến B lúc 8 giờ 30 phút. Giữa đường người đó nghỉ 15 phút. Hỏi nếu không kể thời gian nghỉ ngơi, người đó đi quãng đường AB hết bao nhiêu thời gian ?

Bài giải:

Thời gian người đó đi quãng đường AB (không kể thời gian nghỉ) là:

(8 giờ 30 phút - 6 giờ 45 phút) - 15 phút = 1 giờ 30 phút 

Đáp số: 1 giờ 30 phút .

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan