Bài 3 trang 132 sgk hoá học 9


Bài 3. Hãy giải thích tác dụng của các việc làm sau :

Bài 3. Hãy giải thích tác dụng của các việc làm sau :

a) Tạo các hàng lỗ trong các viên than tổ ong.

b) Quạt gió vào bếp lò khi nhóm lửa.

c)  Đậy bớt cửa lò khi ủ bếp.

 Giải

a) tăng diện tích tiếp xúc giữa than và không khí 

b) Tăng lượng oxi ( có trong không khí ) để quá trình cháy diễn ra dễ dàng hơn

c) Giảm lượng oxi ( có trong không khí)để hạn chế quá trình cháy.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu