Bài 3 trang 131 sgk toán 5


Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm.

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 72 phút = ...giờ               b) 30 giây = ...phút

270 phút = ...giờ                      135 giây = ...phút

Bài giải:

a) 72 phút = 1,2 giờ               b) 30 giây =  phút

270 phút = 4,5 giờ                      135 giây =  2,25 phút

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan