Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy hôm nay 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Chỉ còn: 13:09:36

Bài 3 trang 131 sgk toán 5


Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm.

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 72 phút = ...giờ               b) 30 giây = ...phút

270 phút = ...giờ                      135 giây = ...phút

Bài giải:

a) 72 phút = 1,2 giờ               b) 30 giây = \(\frac{1}{2}\) phút

270 phút = 4,5 giờ                      135 giây =  2,25 phút

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay