Bài 3 trang 129 sgk hoá học 9


Bài 3. Để dập tắt xăng dầu cháy người ta làm như sau :

Bài 3. Để dập tắt xăng dầu cháy người ta làm như sau :

a) Phun nước vào ngọn lửa.

b) Dùng chăn ướt trùm lên ngọn lửa.

c) Phủ cát vào ngọn lửa. 

Cách làm nào ở trên là đúng? Giải thích.

Giải

- Cách làm đúng là b và vì ngăn không cho xăng dầu tiếp xúc với không khí 

- Cánh làm a là sai vì khi đó dầu loang nhanh trên mặt nước, gây cháy diện rộng hơn.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu