Bài 3 trang 126 sgk toán 5


Hãy kể tên một vài đồ vật có dạng.

Hãy kể tên một vài đồ vật có dạng:

a) Hình trụ;

b) Hình cầu;

Bài giải:

a) Một số vật có dạng hình trụ là: Hộp sữa, ống cống, thùng nước, lon nước ngọt.

b) Một số vật có dạng hình cầu là: quả bóng đá, viên bi, quả địa cầu, , quả bi da.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay