Bài 3 trang 125 sgk hoá học 9

Bình chọn:
4.3 trên 48 phiếu

Bài 3. Cho benzen tác dụng với brom tạo ra brombenzen :

Bài 3.  Cho benzen tác dụng với brom tạo ra brombenzen :

a) Viết phương trình hoá học (có ghi rõ điều kiện phản ứng).

b) Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế 15,7 gam brombenzen. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.

Lời giải:

\( n_{C_{6}H_{5}Br}\) = \( \frac{15,7}{157}\) = 0,1 mol.

a) Phương trình phản ứng:

                              C6H6Br + Br2 \( \xrightarrow[]{Fe, t^{0}}\) C6H5Br + HBr

                  P.ư:       0,1        0,1           0,1               (mol)

b) Khối lượng bezen phản ứng: 0,1 x 78 = 7,8 gam.

Vì hiệu suất hay lượng phản ứng chỉ đạt 80% nên:

Khối lượng benzen cần dùng: 7,8 x \( \frac{100}{80}\) = 9,75 gam.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan