Bài 3 trang 122 sgk hoá học 9


Bài 3. Biết rằng 0,1 lít khí etilen (đktc) làm mất màu tối đa 50 ml dung dịch brom.

Bài 3. Biết rằng 0,1 lít khí etilen (đktc) làm mất màu tối đa 50 ml dung dịch brom. Nếu dùng 0,1 lít khí axetilen (đktc) thì có thể làm mất màu tối đa bao nhiêu ml dung dịch brom trên?

Lời giải:

           CH2=CH2 + Br2 → C2H4Br2 (1)

P.ư:     \( \frac{0,1}{22,4}\)  →     \( \frac{0,1}{22,4}\) (mol)

          HC=CH + 2Br2 →  Br2CH-CHBr2 (2)

P.ư:    \( \frac{0,1}{22,4}\)   → 2.\( \frac{0,1}{22,4}\) (mol)

Từ (1) và (2) ta thấy số mol Br2 phản ứng với C2H2 gấp 2 lần số mol Br2 phản ứng với C2H4         

Vì cùng một dung dịch brom nên thể tích dung dịch brom cần là 50 x 2 = l00ml.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu