Bài 3 trang 122 sgk hoá học 9

Bình chọn:
4.3 trên 19 phiếu

Bài 3. Biết rằng 0,1 lít khí etilen (đktc) làm mất màu tối đa 50 ml dung dịch brom.

Bài 3. Biết rằng 0,1 lít khí etilen (đktc) làm mất màu tối đa 50 ml dung dịch brom. Nếu dùng 0,1 lít khí axetilen (đktc) thì có thể làm mất màu tối đa bao nhiêu ml dung dịch brom trên?

Lời giải:

           CH2=CH2 + Br2 → C2H4Br2 (1)

P.ư:     \( \frac{0,1}{22,4}\)  →     \( \frac{0,1}{22,4}\) (mol)

          HC=CH + 2Br2 →  Br2CH-CHBr2 (2)

P.ư:    \( \frac{0,1}{22,4}\)   → 2.\( \frac{0,1}{22,4}\) (mol)

Từ (1) và (2) ta thấy số mol Br2 phản ứng với C2H2 gấp 2 lần số mol Br2 phản ứng với C2H4         

Vì cùng một dung dịch brom nên thể tích dung dịch brom cần là 50 x 2 = l00ml.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan