Bài 3 trang 121 sgk đại số 11


Tìm giới hạn sau:

Bài 3. Tìm giới hạn sau:

a) lim ;

b) lim ;

c) lim ;

d) lim .

Hướng dẫn giải:

a) lim  = lim  =  = 2.

b) lim  = lim  = .

c) lim  = lim  = 5.

d) lim  = lim = lim  =.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu