Bài 3 trang 119 SGK hóa học 12


Cho 2,84 gam hỗn hợp ...

3. Cho 2,84 gam hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy bay ra 672 ml khí CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của 2 muối (CaCO3, MgCO3) trong hỗn hợp là

A. 35,2% và 64,8%.                                        B. 70,4% và 29,6%.

C. 85,49% và 14,51%.                                    D. 17,6% và 82,4%.

Hướng dẫn.

Chọn B.

             CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

                 x                                x (mol)

             MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + H2O

                 y                                 y (mol)

Ta có phương trình: \(\left\{\begin{matrix} 100x+84y=2,84\\ x+y=0,672/22,4 \end{matrix}\right.\) => x = 0,02; y = 0,01

=> %mCaCO3 = \(\frac{0,02.100}{2,84}\).100% =70,4%

%mMgCO3 = 100% - 70,4% = 29,6%

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..