Bài 3 trang 119 SGK hóa học 12

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Cho 2,84 gam hỗn hợp ...

3. Cho 2,84 gam hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy bay ra 672 ml khí CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của 2 muối (CaCO3, MgCO3) trong hỗn hợp là

A. 35,2% và 64,8%.                                        B. 70,4% và 29,6%.

C. 85,49% và 14,51%.                                    D. 17,6% và 82,4%.

Hướng dẫn.

Chọn B.

             CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

                 x                                x (mol)

             MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + H2O

                 y                                 y (mol)

Ta có phương trình: \(\left\{\begin{matrix} 100x+84y=2,84\\ x+y=0,672/22,4 \end{matrix}\right.\) => x = 0,02; y = 0,01

=> %mCaCO3 = \(\frac{0,02.100}{2,84}\).100% =70,4%

%mMgCO3 = 100% - 70,4% = 29,6%

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan