Bài 3 trang 116 sgk hoá học 9

Bình chọn:
4.5 trên 27 phiếu

Bài 3. Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan. Hãy tính thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí cacbonic tạo thành. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Bài 3.  Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan. Hãy tính thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí cacbonic tạo thành. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Giải

CH4 + 2O2------ >2H2O + CO2

0.5       1               1          0.5 / mol

nCH4= V/22,4 = 11,2/22,4= 0,5 (mol)

nO2= 2 x nCH4 = 2×0,5 = 1 (mol)

V O2 = n x 22,4 = 1x 22,4 = 22,4 (l)

V CO2= n x 22,4 = 0,5 x 22,4 = 11,2 (l)

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan