Bài 3 trang 116 sgk hoá học 9


Bài 3. Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan. Hãy tính thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí cacbonic tạo thành. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Bài 3.  Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan. Hãy tính thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí cacbonic tạo thành. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Giải

CH4 + 2O2------ >2H2O + CO2

0.5       1               1          0.5 / mol

nCH4= V/22,4 = 11,2/22,4= 0,5 (mol)

nO2= 2 x nCH4 = 2×0,5 = 1 (mol)

V O2 = n x 22,4 = 1x 22,4 = 22,4 (l)

V CO2= n x 22,4 = 0,5 x 22,4 = 11,2 (l)

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu