Bài 3 trang 115 sgk toán 5

Bình chọn:
4.1 trên 223 phiếu

Có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm.

Có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm. Hãy xếp 6 hình lập phương đó thành một hình hộp chữ nhật. Có bao nhiêu cách xếp hình khác nhau ?

Bài giải:

Vì 6 = 1 x 6 = 2 x 3

Do đó ta có hai cách để xếp thành một hình chữ nhật 

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan