Bài 3 trang 113 SGK hóa học 8


Hãy lập các phương trình hóa học theo các sơ đồ sau:...

3. Hãy lập các phương trình hóa học theo các sơ đồ sau:

Fe2O3 + CO  CO2 + Fe

Fe3O4 + H2  H2O + Fe

CO2 + Mg  MgO + C

Các phản ứng hóa học này có phải ứng oxi hóa – khử không? Vì sao? Nếu là phản ứng oxi hóa – khử, cho biết chất nào là chất khử, chất nào là chất oxi hóa? Vì sao?

Hướng dẫn giải.

Fe2O3 + 3CO  3CO2 + 2Fe

F3O4 + 4H2  4H2O + 3Fe

CO2 + 2Mg  2MgO + C

Tất cả các phản ứng trên đều là các phản ứng oxi hóa khử. Vì ở đây xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.

+ Chất oxi hóa: Fe2O3, Fe3O4, CO2. Vì những chất này nhường oxi cho những chất khác.

+ Chất khử: CO, H2, Mg. Vì những chất này chiếm oxi của chất khác.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu