Bài 3 trang 110 sgk Vật lý lớp 10


Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là gì ?

Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là gì ?

Hướng dẫn giải:

 Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là giá của trọng lực phải xuyên qua mặt chân đế (hay trọng tâm rơi trên mặt chân đế).

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu