Bài 3 trang 110 sgk Vật lý lớp 10

Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là gì ?

Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là gì ?

Hướng dẫn giải:

 Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là giá của trọng lực phải xuyên qua mặt chân đế (hay trọng tâm rơi trên mặt chân đế).

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan