Bài 3 trang 11 sgk Vật lí 10


3. Nêu các cách xác định vị trí của một vật trên một mặt phẳng.

3. Nêu các cách xác định vị trí của một vật trên một mặt phẳng.

Trả lời:

Để xác định vị trí của một vật, ta cần chọn một vật làm mốc, một hệ trục tọa độ gắn với vật làm mốc đó để xác định các tọa độ của vật. Trường hợp đã biết rõ quỹ đạo thì chỉ cần một vật làm mốc và một chiều dương trên quỹ đạo đó.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu