Bài 3 trang 11 sgk Vật lí 10


3. Nêu các cách xác định vị trí của một vật trên một mặt phẳng.

3. Nêu các cách xác định vị trí của một vật trên một mặt phẳng.

Trả lời:

HS tự làm.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan