Bài 3 trang 11 sgk địa lý 6


Để vẽ được bản đồ

3. Để vẽ được bản đồ, người ta phải lần lượt làm những công việc gì ?

Để vẽ được bản đồ, trước hết phải căn cứ vào mục đích, nhiệm vụ, nội dung và yêu cầu của bản đồ cần vẽ để chọn cách chiếu đồ thích hợp, sau đó lần lượt làm các công việc sau:

-    Thu thập đầy đủ các thông tin về vùng đất cần vẽ bản đồ.

-     Biết cách chuyển mặt cong của Trái Đất lên mặt phẳng của giấy.

-    Thu nhỏ khoảng cách.

-     Chọn các loại và dạng kí hiệu để thể hiện các đối tượng địa lí.

Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu