Bài 3 trang 11 sgk địa lý 6


Để vẽ được bản đồ

3. Để vẽ được bản đồ, người ta phải lần lượt làm những công việc gì ?

Để vẽ được bản đồ, trước hết phải căn cứ vào mục đích, nhiệm vụ, nội dung và yêu cầu của bản đồ cần vẽ để chọn cách chiếu đồ thích hợp, sau đó lần lượt làm các công việc sau:

-    Thu thập đầy đủ các thông tin về vùng đất cần vẽ bản đồ.

-     Biết cách chuyển mặt cong của Trái Đất lên mặt phẳng của giấy.

-    Thu nhỏ khoảng cách.

-     Chọn các loại và dạng kí hiệu để thể hiện các đối tượng địa lí.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2005er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2005.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2005.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2005.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2005.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2005.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan