Bài 3 trang 11 sgk địa lý 6

Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu

Để vẽ được bản đồ

3. Để vẽ được bản đồ, người ta phải lần lượt làm những công việc gì ?

Để vẽ được bản đồ, trước hết phải căn cứ vào mục đích, nhiệm vụ, nội dung và yêu cầu của bản đồ cần vẽ để chọn cách chiếu đồ thích hợp, sau đó lần lượt làm các công việc sau:

-    Thu thập đầy đủ các thông tin về vùng đất cần vẽ bản đồ.

-     Biết cách chuyển mặt cong của Trái Đất lên mặt phẳng của giấy.

-    Thu nhỏ khoảng cách.

-     Chọn các loại và dạng kí hiệu để thể hiện các đối tượng địa lí.

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan