Bài 3 trang 108 sgk toán 5


Trong các hình dưới đây hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phương.

Trong các hình dưới đây hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phương ?

Bài giải:

Hình A là hình hộp chữ nhật (vì có ba kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao).

Hình C là hình lập phương ( vì có 6 mặt đều là hình vuông bằng nhau).