Bài 3 trang 108 sgk Hóa học lớp 10

Bình chọn:
3.7 trên 16 phiếu

Trong phòng thí nghiệm có

Trong phòng thí nghiệm có các hóa chất: NaCl, MnO2, NaOH và H2SO4 đặc ta có thể điều chế được nước Gia-ven không? Viết phương trình hóa học của các phản ứng.

Hướng dẫn giải:

-          Điều chế HCl từ NaCl, H2SO4 đặc, H2O

NaCl + H2SO4  NaHSO4 + HCl↑

Hấp thụ khí hidro clorua vào nước được dung dịch axit HCl.

-          Từ axit HCl và MnO2 điều chế Cl2

MnO2  + 4HCl  →  MnCl2  + 2H2O  + Cl2

-          Từ Cl2 và dung dịch NaOH điều chế nước Gia-ven
Cl2   + 2NaOH  →  NaCl + NaClO + H2O

 

                                                           

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan