Bài 3 trang 108 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 3. Cho hình 52. Hãy so sánh:

Bài 3. Cho hình 52. Hãy so sánh: 

a) \(\widehat{BIK}\) và \(\widehat{BAK}\).

b) \(\widehat{BIC}\) và \(\widehat{BAC}\)

Giải

a)Ta có \(\widehat{BIK}\) là góc ngoài của \(\Delta  BAI\).

Nên  \(\widehat{BIK}\) =\(\widehat{BAI }+\widehat{ABI }\)> \(\widehat{BAI }\)        (1)

b) Ta có \(\widehat{CIK }\) là góc ngoài tam giác \(\Delta AIC\)

nên \(\widehat{CIK }=\widehat{CAI}+\widehat{ICA}>\widehat{CAI}\)      (2)

Từ (1) và (2) ta có:

\(\widehat{BIK}\)  + \(\widehat{CIK }\) > \(\widehat{BAI }\) + \(\widehat{CAI}\)

\(\Rightarrow \widehat{BIC}\) > \(\widehat{BAC}\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu