Bài 3 trang 108 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 3. Cho hình 52. Hãy so sánh:

Bài 3. Cho hình 52. Hãy so sánh: 

a)  và .

b)  và 

Giải

a)Ta có  là góc ngoài của   BAI.

Nên   >   (1)

b)  > ( Góc ngoài của ∆ CAI)

Từ (1) và (2) ta có:

  +  >  + 

=> > .

 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan