Bài 3 trang 105 sgk hoá học 11

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Bài 3. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:

Bài 3. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:

Phản ứng nào thuộc loại phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách?

Lời giải:

(1) CH ≡ CH + H2  СН2 = CH2 (phản ứng cộng)

(2) CH2 = CH2 + H2O  CH3CH2OH (phản ứng cộng)

(3) CH3 –CH2 -OH + HBr  СН3СН2Вr + Н2О (phản ứng thế)

(4) 3CH ≡ CH   (phản ứng cộng)

(5) CHBr2     C6H5Br + HBr (phản ứng thế).

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan