Bài 3 trang 100 SGK toán 5 luyện tập


Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m.

Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m. Người ta xây thành giếng rộng 0,3m bao quanh miệng giếng. Tính diện tích của thành giếng đó.

Bài giải:

Diện tích của hình tròn bé (miệng giếng) là:

0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 (cm2)

Bán kính của hình tròn lớn là: 0,7 + 0,3 = 1 (m)

Diện tích của hình tròn lớn là:  1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)

Diện tích của thành giếng là: 3,14 - 1,5386 = 1,6014 (m2)

Đáp số: 1,6014 (m2).

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay