Bài 3 trang 100 SGK toán 5 luyện tập


Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m.

Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m. Người ta xây thnahf giếng rộng 0,3m bao quanh miệng giếng. Tính diện tích của thành giếng đó.

Bài giải:

Diện tích của hình tròn bé (miệng giếng) là:

0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 (cm2)

Bán kính của hình tròn lớn là: 0,7 + 0,3 = 1 (m)

Diện tích của hình tròn lớn là:  1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)

Diện tích của thành giếng là: 3,14 - 1,5386 = 1,6014 (m2)

Đáp số: 1,6014 (m2).

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan