Bài 3 trang 100 SGK toán 5


Tính diện tích của một bàn hình tròn có bán kính 45cm.

Tính diện tích của một bàn hình tròn có bán kính 45cm.

Bài giải:

Diện tích của một bàn hình tròn là: 45 x 45 x 3,14 = 6358,5 (cm2)

Đáp số: 6358,5 (cm2).

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay