Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 23:21:30

Bài 3 trang 10 sgk toán 5


Bài 3. Tìm phân số chỉ số bóng màu vàng.

Bài 3. Một hộp bóng có \( \frac{1}{2}\) số bóng màu đỏ, \( \frac{1}{3}\) số bóng màu xanh, còn lại là bóng màu vàng. Tìm phân số chỉ số bóng màu vàng.

Bài giải:

Số bóng màu vàng là: 1 - \( \left ( \frac{1}{2} +\frac{1}{3}\right )\) = \( \frac{1}{6}\) .

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay