Bài 3 trang 10 sgk toán 5


Bài 3. Tìm phân số chỉ số bóng màu vàng.

Bài 3. Một hộp bóng có  số bóng màu đỏ,  số bóng màu xanh, còn lại là bóng màu vàng. Tìm phân số chỉ số bóng màu vàng.

Bài giải:

Số bóng màu vàng là: 1 -  =  .