Bài 3 sgk trang 40 hình học 10


3. Chứng minh rằng

3. Chứng minh rằng :

a)   sin1050 = sin750;           b)  cos1700 = -cos100                   c)   cos1220  = -cos580

Hướng dẫn giải

a) Ta có: sin 1050 = sin(1800-1050)                 =>   sin 1050= sin 750

b)          cos1700= -cos(1800-1700)                 =>   cos1700 = -cos100

c)          cos1220 = -cos(1800-1220)                =>    cos1220  = -cos580

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu