Bài 3 sgk trang 40 hình học 10

Bình chọn:
3.9 trên 13 phiếu

3. Chứng minh rằng

Bài 3. Chứng minh rằng :

a)  \(\sin {105^0} = \sin {75^0}\);          

b)  \(\cos {170^0} =  - \cos {10^0}\)                   

c)  \(\cos {122^0} =  - \cos {58^0}\)

Giải

a) \(\sin {105^0} = \sin ({180^0} - {105^0})\)

\(\Rightarrow \sin {105^0} = \sin {75^0}\)

b) \(\cos {170^0} =  - \cos ({180^0} - {170^0}) \)

\(\Rightarrow \cos {170^0} =  - \cos {10^0}\)

c) \(\eqalign{
& \cos {122^0} = - \cos ({180^0} - {122^0}) \cr
& \Rightarrow \cos {122^0} = - \cos {58^0} \cr} \)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan