Bài 3, bài 4 Tiết 74 trang 76 sgk Toán 3

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Bài 3 Minh có một quyển truyện dày 132 trang bài 4 có 8 hình tam giác hãy xếp thành hình chữ nhật

Bài 3. Minh có một quyển truyện dày \(132\) trang. Minh đã đọc được \(\frac{1}{4}\) quyển truyện đó. Hỏi Minh còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì đọc xong quyển truyện?

Giải:

Số trang sách Minh đã đọc là:

\(132 : 4 = 33\) (trang)

Số trang sách Minh còn phải đọc nữa là:

\(132 – 33 = 99\) (trang)

Bài 4. Có \(8\) hình tam giác, mỗi hình như hình bên:

Hãy xếp thành hình chữ nhật

Giải

Có thể xếp hình như sau:

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan