Bài 3, bài 4 Tiết 57 trang 57 sgk Toán 3


Bài 3 một con lợn cân nặng 42 kg bài 4 tính chu vi

Bài 3. Một con lợn cân nặng 42 kg, một con ngỗng cân nặng 6 kg. Hỏi con lợn cân nặng gấp mấy lần con ngỗng ?

Giải :

Con lợn nặng gấp con ngỗng số lần là :

42 : 6 = 7 (lần).

Bài 4.Tính chu vi :

Hình vuông MNPQ

Hình tứ giác ABCD.

Giải :

Chu vi hình vuông MNPQ :

3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)

(hoặc 3 x 4 = 12 cm)

Chu vi hình tứ giác ABCD :

3 + 4 + 5 + 6 = 18 (cm).