Bài 3, bài 4 Tiết 5 trang 7 sgk Toán 3


Bài 3 giải toán, bài 4 giải toán dựa vào tóm tắt..

Bài 3. Bạn Bình và bạn Hoa sưu tầm được tất cả 335 con tem, trong đó bạn Bình sưu tầm được 128 con tem . Hỏi bạn Hoa sưu tầm được bao nhiêu con tem?

Bài 4. Giải bài toán theo tóm tắt sau :

Đoạn dây dài : 243 cm

Cắt đi : 27 cm

Còn lại : ...cm

Hướng dẫn giải:

Bài 3

 

Bạn Hoa sưu tầm được số tem là:

335 - 128 = 207 ( tem).

Bài 4

Đoạn dây còn lại là :

243 - 27 = 216 (cm)

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2008er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2008.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2008.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2008.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan