Bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 31 trang 41 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.6 trên 18 phiếu

Bài 3. Tìm x. Bài 4 Hỏi núi nào cao hơn và cao hơn bao nhiêu mét? Bài 5. Tính nhẩm hiệu của số lớn nhất

Bài 3. Tìm \(x\):

a) \(x + 262 = 4848\);

b) \(x - 707 = 3535\).

Bài 4. Núi Phan-xi-păng ( ở tỉnh Lào Cai) cao \(3143m\). Núi Tấy Côn Lĩnh (tỉnh Hà Giang) cao \(2428m\). Hỏi núi nào cao hơn và cao hơn bao nhiêu mét?

Bài 5. Tính nhẩm hiệu của số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có năm chữ số.

Hướng dẫn giải:

Bài 3

a) \(x + 262 = 4848\) 

    \(   x = 4848 - 262\) 

     \(  x = 4586\)

b) \(x - 707 = 3535\)

     \(x = 3535 + 707\)

     \(x = 4242\)

Bài 4

Ta có \(3143 > 2428\), vậy núi Phan-xi-păng cao hơn núi Tây Côn Lĩnh.

Núi Phan-xi-păng cao hơn núi Tây Côn Lĩnh là:

\(3143 - 2428 = 715 (m)\)

                                Đáp số: \(715m\)

Bài 5

Số lớn nhất có năm chữ số là: \(99999\)

Số bé nhất có năm chữ số là: \(10000\)

Nhẩm \(99999 - 10000 = 89999\)

loigiaihay.com


Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan