Bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 23 trang 28 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.8 trên 37 phiếu

Bài 3 Số đo chiều cai của 5 học sinh lớp Bốn lần lượt là 138 cm,

Bài 3 Số đo chiều cai của 5 học sinh lớp Bốn lần lượt là 138 cm, 132 cm, 130cm, 136cm,134 cm. Hỏi trung bình số đo của chiều cao của mỗi em là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 4. Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó có 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?

Bài 5. 

a) Số trung bình cộng của hai số là 9. Biết một trong hai số đó bằng 12, tìm số kia.

b) Số trung bình cộng của hai số là 28. Biết một trong hai số đó bằng 30, tìm số kia.

Hướng dẫn giải:

Bài 3

Tổng số đo chiều cao của 5 học sinh là: 

   138 + 132 + 130 + 136 + 134 = 670 (cm)

Trung bình số đo chiều cao của mỗi em học sinh là:

670 : 5 = 134 (cm)

                                        Đáp số 134 cm

Bài 4

Số tạ thực phẩm do 5 ô tô chuyển là:

    36 x 5 = 180 (tạ)

Số tạ thực phẩm do 4 ô tô chuyển là: 

   45 x 4 = 180 (tạ)

Tổng số ô tô của công ty là:

    5 + 4 = 9 (ô tô)

Số tạ thực phẩm do 9 ô tô chuyển là:

 1800 + 180  = 360 (tạ)

Trung bình ô tô chuyển được là:

360 : 9 = 40 (tạ) = 4 tấn

                    Đáp số 4 tấn

Bài 5

a) Tổng của hai số là:

               9 x 2 = 18 

    Số cần tìm là:

              18 - 12 = 6

b) Tổng của hai số là:

    28 x 2 = 56

    Số cần tìm là:

     56 - 30 = 26 

                                         Đáp số: a) 6;  b) 26


Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan