Bài 3, 4 trang 42 sgk toán 2


Bài 3. Còn bao nhiêu lít?; Bài 4. Lần đầu cửa hàng bán được 12l nước mắm.

Bài 3. Còn bao nhiêu lít?

    

Bài giải

b) 10l - 2l  = 8l

c) 20l - 10l = 10l.

Bài 4. Lần đầu cửa hàng bán được 12l nước mắm, lần sau bán được 15l nước mắm. Hỏi cả hai lần bán được bao nhiêu lít nước mắm?

Bài giải

Số lít nước mắm cả hai lần cửa hàng bán được là

12 + 15 = 27 (l)

Đáp số: 27 lít.