Bài 29 trang 76 sgk toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.8 trên 34 phiếu

Tính và nhận xét kết quả của:

29. Tính và nhận xét kết quả của:

a) 23 + (-13) và (-23) + 13;

b) (-15) + (+15) và 27 + (-27).

Bài giải:

a) 23 + (-13) = 23 - 13 = 10;     (-23) + 13 = -(23 - 13) = -10.

Hai kết quả là hai số nguyên đối nhau

b) (-15) + (+15) = 0;     27 + (-27) = 0

Vậy tổng hai số đối nhau bằng 0.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan