Bài 28 trang 91 sgk toán 7 - tập 1


Vẽ hai đường thẳng xx\', yy\' sao cho xx\' // yy\'.

Bài 28. Vẽ hai đường thẳng xx', yy' sao cho xx' // yy'.

Hướng dẫn giải:

Cách vẽ:

- Vẽ một đường thẳng tùy ý, chẳng hạn đường thẳng xx'.

- Vẽ một điểm M tùy ý nằm ngoài đường thẳng xx'.

- Vẽ qua M đường thẳng yy' sao cho yy' // xx'.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu