Bài 28 trang 91 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Bài 28 trang 91 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Bài 28. Vẽ đường thẳng xx', yy' sao cho xx' // yy'

Hướng dẫn:

Cách vẽ: 

- Vẽ một đường thẳng tùy ý, chẳng hạn như đường thẳng xx'.

- Vẽ một điểm M tùy ý nằm ngoài đường thẳng xx'

- Vẽ qua M đường thẳng yy' sao cho yy' // xx'.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan