Bài 28 trang 91 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 28 trang 91 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Bài 28. Vẽ đường thẳng xx', yy' sao cho xx' // yy'

Hướng dẫn:

Cách vẽ: 

- Vẽ một đường thẳng tùy ý, chẳng hạn như đường thẳng xx'.

- Vẽ một điểm M tùy ý nằm ngoài đường thẳng xx'

- Vẽ qua M đường thẳng yy' sao cho yy' // xx'.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan