Bài 28 trang 91 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 28 trang 91 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Bài 28. Vẽ đường thẳng xx', yy' sao cho xx' // yy'

Hướng dẫn:

Cách vẽ: 

- Vẽ một đường thẳng tùy ý, chẳng hạn như đường thẳng xx'.

- Vẽ một điểm M tùy ý nằm ngoài đường thẳng xx'

- Vẽ qua M đường thẳng yy' sao cho yy' // xx'.

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu