Bài 28 trang 79 sgk toán lớp 9 tập 2


Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B.

Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Tiếp tuyến A của đường tròn (O') cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai P. Tia PB cắt đường tròn (O') tại Q. Chứng minh đường thẳng AQ song song với tiếp tuyến tại P của đường tròn (O).

Hướng dẫn giải:

Nối AB. Ta có:  =                   (1)

( cùng chắn cung và có số đo bằng  sđ)

             =                              (2)

(cùng chắn cung nhỏ  và có số đo bằng sđ)

TỪ (1) và (2) có  =   từ đó AQ // Px (có hai góc so le trong bằng nhau)

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu