Bài 27 trang 79 sgk toán lớp 9 tập 2


Bài 29. Cho đường tròn tâm (O), đường kính AB

Bài 29. Cho đường tròn tâm (O), đường kính AB. Lấy điểm khác A và B trên đường tròn. Gọi T là giao điểm của AP với tiếp tuyến tại B của đường tròn. Chứng minh

                         \(\widehat{APO}\) =\(\widehat{PBT}\).

Hướng dẫn giải:

\(\widehat{PBT}\) là góc tạo bởi tiếp tuyến BT và dây cung BP.

            \(\widehat{PBT}\) = \(\frac{1}{2}\)sđ       (1)

\(\widehat{PAO}\) là góc nội tiếp chắn cung  

            \(\widehat{PAO}\) = \(\frac{1}{2}\) sđ       (2)

Lại có \(\widehat{PAO}\) = \(\widehat{APO}\) (∆OAP cân) (3)

Từ (1), (2), (3), suy ra   \(\widehat{APO}\) =\(\widehat{PBT}\)

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu