Bài 27 trang 79 sgk toán lớp 9 tập 2


Bài 29. Cho đường tròn tâm (O), đường kính AB

Bài 29. Cho đường tròn tâm (O), đường kính AB. Lấy điểm khác A và B trên đường tròn. Gọi T là giao điểm của AP với tiếp tuyến tại B của đường tròn. Chứng minh

                          =.

Hướng dẫn giải:

 là góc tạo bởi tiếp tuyến BT và dây cung BP.

             = sđ       (1)

 là góc nội tiếp chắn cung  

             =  sđ       (2)

Lại có  =  (∆OAP cân) (3)

Từ (1), (2), (3), suy ra    =

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu