Bài 27 trang 16 sgk toán 9 - tập 1


Bài 27. So sánh

Bài 27. So sánh

a) 4 và 2√3;           b) -√5 và -2

Hướng dẫn giải:

a) Ta có: \(2 = \sqrt 4  > \sqrt 3\) nên \(2.2 > 2\sqrt 3\)

Vậy  \(\sqrt 4  > 2\sqrt 3\)

b) Ta có:  \(\sqrt 5  > \sqrt 4  = 2\) nên \(\sqrt {5 > 2} \)

Vậy \( - \sqrt 5  <  - 2\)

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu