Bài 27 trang 113 sgk toán lớp 8 - tập 2


Quan sát hình 47 rồi điền số thích hợp

27. Quan sát hình 47 rồi điền số thích hợp vào các ô bảng sau:

b(cm)

5

6

4

 

h(cm)

2

 

 

4

h1(cm)

8

5

 

10

Diện tích một đáy(cm)

 

12

6

 

 thể tích

 

 

12

50

Hướng dẫn :

Ta có : Diện tích đáy : S = b.h

Thể tích V = S.h1

+ Ở cột 2 : S =  b.h =  . 5.2 = 5

                V = S .h1 = 5. 8 = 40

+ Ở cột 3 : S =. b.h => h = ==  4

    V = S .h= 12.5 = 60

+ Ở cột 4:  h = ==  3

    V = S .h=>h =  = 2

+ Ở cột 5:     V = S .h=>h =  =  = 5

S =  b.h = b =  =  = 

Vậy có kết quả sau khi điền vào bảng sau là:

b(cm)

5

6

4

h(cm)

2

4

h1(cm)

8

5

10

Diện tích một đáy(cm)

12

6

 

 thể tích

 40

60 

12

50

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu