Bài 27 trang 113 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 27 Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Bài 27 Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Tia AB là hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm  cùng phía với B đối với …

b) Hình tạo bởi điểm A và phần đường thẳng chứa tất cả các điểm nằm cùng phía với  A là một tia gốc …

Giải

a) A                            b) A